W związku z pandemią realizacja projektu SMARTY przeniosła się w zdecydowanej części do internetu. Mimo to, przedstawicielom Łukasiewicz-ITEE  udało się w końcu spotkać osobiście z częścią partnerów! Gospodarzem spotkania w Rovaniemi był Regional Council of Lapland.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się w Narodowym Centrum Pilke – instytucji publicznej, w ramach której działa m.in. Instytut Zarządzania Zasobami Naturalnymi oraz Fińskie Centrum Leśne oferujące usługi biznesowe dla właścicieli lasów oraz monitorujące środowisko (populację wilków w regionie, zbiór dzikiej borówki i grzybów, sposób zagospodarowania lasów, itp.). Po krótkiej prezentacji „The Voice of the Industry” wygłoszonej przez przedstawiciela rodzinnej firmy Pohjaset zajmującej się recyklingiem i logistyką, uczestnicy spotkania przeszli do kluczowej fazy: sesji międzyregionalnych dotyczących Przemysłu 4.0.

Sesja I dotyczyła zagadnienia: W jaki sposób lokalne ekosystemy innowacji maksymalizują wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0. Zaprezentowane zostały trzy programy:

  1. Supporting the Catalan business ecosystem's transition to Industry 4.0 with technology training & education services from Innovation Hubs (Program obejmuje trzy podstawowe filary: podniesienie świadomości na temat cyfryzacji oraz szkolenia; strukturyzacja systemu oraz łączenie z potrzebami rynku; wdrażanie. Proponowane szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w obszarze przemysłu 4.0. Wskaźniki programu to liczba udzielonych voucherów (€8.000 na szkolenia oraz €20.000 na wdrożenie cyfryzacji oraz Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie) oraz reporty od przedsiębiorstw na tego działania programu).
  2. Technological district of Tuscany for the Advanced Manufacturing, Gate 4.0 (Program bazuje na wcześniej realizowanych projektach i dobrych praktykach, skupia się głównie na sprzedaży oraz na łączeniu nauki z biznesem).
  3. Leeds City Region Skills for Growth Programme (Program zaangażował ok. 430 przedsiębiorców. Podkreślano w nim rolę doradców biznesowych, jak również współpracę przedsiębiorców z uniwersytetami. Zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na staże w przedsiębiorstwach związane z cyfryzacją).

Sesja II skupiła się na szkoleniach i kompetencjach – innowacje cyfrowe i umiejętności w Przemyśle 4.0:

  1. Digital Apprenticeships in England (Program zakłada staże i praktyki w zakresie tematyki Przemysłu 4.0. Praktyka trwa od roku do 4 lat. 20% stażu bądź praktyki musi być zrealizowana bezpośrednio w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę. Prowadzący szkolenia muszą być zarejestrowani w Oficjalnym Rejestrze Dostawców Szkoleń. Szkolenia dotyczą różnych zawodów, na które jest zapotrzebowanie w Wielkiej Brytanii).
  2. PRISMA Call for Projects with Enterprises (Program ukierunkowany jest na współpracę nauka – biznes. Zakłada organizację seminariów kształcenia zawodowego skierowanych do przedsiębiorców. Seminaria dotyczą stosowania wyłaniających się technologii w produkcji przemysłowej, logistyce, zarządzaniu kanałami dostaw, sztucznej inteligencji, itp. Jest realizowany we współpracy regionu Prato z lokalnym uniwersytetem, centrum badawczym, centrum kompetencji oraz akceleratorem / inkubatorem. Program oferuje pomoc w zakresie zasobów ludzkich w celu wytworzenia produktu z poziomu TRL 5 do poziomu TRL 9. Jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

W drugim dniu spotkania przedstawiono zarysy dokumentów Action Plan, które zostaną opracowane i wdrożone przez partnerów w ich regionach po uprzedniej akceptacji przez instytucje wdrażające programy na poziomie krajowym – w przypadku polskim – przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Poza akceptacją przez Urząd Marszałkowski, plan musi zostać oficjalnie przyjęty przez Wspólny Sekretariat, który zarządza programem INTERREG Europe.

W dalszej części dnia odbyły się wizyty studyjne na Uniwersytecie Lapońskim. Partnerzy projektu mieli okazję zapoznać się z trzema instytucjami: School of Arctic Natural Resources and Economy, FrostBit Software Lab oraz Digipolis Oy. Wizyty studyjne dotyczyły tematyki cyfryzacji przedsiębiorstw i uczelni. Przedstawiono kilka projektów europejskich, w których opracowane zostały produkty związane z cyfryzacją.

Trzeci dzień spotkania odbył się w najbardziej rozpoznawalnym miejscu w Rovaniemi – Wiosce Świętego Mikołaja tuż za kołem podbiegunowym. Omówione zostały kwestie formalne związane z dalszą realizacją projektu oraz ustalono harmonogram prac i kolejnych spotkań międzynarodowych.