Po długim okresie przerwy spowodowanym sytuacją pandemiczną, zespołowi międzynarodowego projektu Futures - Future laboratories for professional and personal development, wreszcie udało spotkać się na Hanze University of Applied Sciences, Groningen w Niderlandach.
 
Dzień pierwszy rozpoczął się prezentacją FORTH.ΙΤΕ pierwszego rezultatu intelektualnego (IO1): Zdefiniowanie "design principles" (zasad istotnych dla projektowania i opracowywania materiałów edukacyjnych) zorientowanego na przyszłość programu szkoleniowego wspierającego rozwój osobisty i zawodowy studentów, uczniów szkół średnich i młodych naukowców. Partnerzy dyskutowali na temat stwierdzeń, które nie osiągnęły konsensusu podczas badania metodą delficką.
 
W dalszej części dnia zespół Politechnika Białostocka zainicjował istną „burzę mózgów” dotycząca opracowania materiałów szkoleniowych oraz przygotowania Podręcznika Szkoleniowego (IO2).
 
Dzień drugi rozpoczął się czterogodzinnym Futures Literacy Lab, prowadzonym przez HUAS. Miał dwa cele: wprowadzenie całego zespołu do metod Futures Literacy praktykowanych przez HUAS oraz zebranie nowych spostrzeżeń na temat przyszłości rozwoju zawodowego. Warsztaty pogłębiły także nasze wzajemne zrozumienie jako partnerów: widzieć się nawzajem w pracy, negocjować wspólne znaczenie i wymieniać pomysły na metapoziomie.
Nie możemy doczekać się kolejnego, równie owocnego spotkania projektowego!