Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii

 

Cel projektu:

 Opracowanie i wdrożenie w warunkach przemysłowych zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim, w którym zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania obejmujące metody monitorowania kluczowych parametrów wytopu szkła, metody wieloparametrycznej inspekcji optycznej oraz technologie regeneracji oprzyrządowania.

 

Beneficjent:

Trend Glass Sp. z o.o.

Wykonawca badań przemysłowych i prac rozwojowych:

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.10.2017
Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2020

  <powrót