Grupa Badawcza
Systemów Sterowania

dr inż. Andrzej Majcher
Kierownik

systemy-sterowania@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 272

dr inż. Marta Żurek-Mortka
dr inż. Jan Przybylski
mgr inż. Andrzej Gospodarczyk
mgr inż. Mirosław Mrozek
mgr inż. Mirosław Neska
inż. Paweł GutPrace Grupy Badawczej Systemów Sterowania ukierunkowane są głównie na projektowanie i wykonywanie:

 • systemów mikroprocesorowych, w tym systemów ścisłego czasu rzeczywistego,
 • specjalizowanych urządzeń elektronicznych z obszaru układów sterowania i zasilania źródeł plazmy oraz innych układów energoelektronicznych dla urządzeń plazmowo-próżniowych takich jak generatory dużej mocy częstotliwości radiowych oraz generatory dużej mocy przebiegów impulsowych,
 • systemów sterowania procesami technologicznymi, w szczególności procesami plazmowo-próżniowymi,
 • systemów sterowania urządzeniami badawczymi i testującymi.

Wyposażenie Zakładu stanowią:

 • narzędzia z zakresu inżynierii programowania oraz techniki mikroprocesorowej, w tym procesorów sygnałowych DSP i układów FPGA,
 • laboratorium montażu powierzchniowego, – zestaw urządzeń do pomiarów przebiegów dużej mocy,
 • narzędzia programowe do identyfikacji, modelowania i symulacji układów sterowania,
 • narzędzia programowe typu SCADA, HMI,
 • laboratorium badań urządzeń w zakresie EMC.

  


Zakład Systemów Sterowania realizuje następujące prace badawcze:

 • metodyka projektowania rekonfigurowalnych systemów sterowania procesów plazmowych w inżynierii materiałowej,
 • uniwersalny sterownik dla systemów zasilania źródeł plazmy i innych obiektów stanowisk procesowych inżynierii warstwy wierzchniej,
 • mikroprocesorowy system zdalnego sterowania ruchem MOR,
 • stanowisko procesowe do produkcji pokryć przeciwzużyciowych wykonywanych metodami wielostopniowej jonowo-plazmowej obróbki powierzchniowej,
 • podsystem obsługi stanów awaryjnych w złożonym systemie sterowania,
 • modelowe urządzenie technologiczne dla procesu azotowania w obszarze plazmy wyładowania jarzeniowego,
 • opracowanie systemu sterowania stanowiska badawczego do procesów EB-PVD,
 • zestaw źródeł magnetronowych wraz z systemami zasilania i sterowania do nanoszenia powłok wieloskładnikowych i wielowarstwowych,
 • opracowanie i budowa mikroskopu STM/AFM do zastosowań badawczych w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz w dydaktyce szkół wyższych,
 • układ sterowania urządzenia do badań wytrzymałościowych pełzania,
 • układ sterowania komory chemicznej do syntez hydrotermalnych nanoproszków,
 • prace Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych.
 • System sterowania i zasilania stanowiska procesowego dla technologii duplex – nakładania warstw przeciwzużyciowych metodami PAPVD oraz azotowania jarzeniowego
 • Stanowisko procesowe do spiekania proszków metodą plazmy impulsowej PPS (Pulse Plasma Sintering)
 • Typoszereg zasilaczy dla układów generacji plazmy, w tym do zasilania:
  • łukowych źródeł plazmy z układami inicjalizacji wyładowania
  • podłoża do technologii PVD
  • podłoża z kluczowanym przebiegiem wyjściowym
  • wyładowania jarzeniowego
  • magnetronowych źródeł plazmy
  • grzałek oporowych dużej mocy z automatyczną regulacją temperatury
  • baterii kondensatorów używanych w procesach wyładowań niestacjonarnych w gazie
 • Generator przebiegów impulsowych dużej mocy (3 MW)
 • Generator częstotliwości radiowej (13,56 MHz) o mocy 7 kW
 • Generator szumu białego o regulowanym zakresie widma częstotliwości
 • Ręczny detektor metali
 • Akumulatorowy sterownik silnika prądu stałego
 • Uniwersalny sterownik układów zasilania urządzeń plazmowych
 • Uniwersalny sterownik układów zasilania urządzeń plazmowych
 • Zasilacz impulsowy do ładowania kondensatorów
 • Stałoprądowe zasilacze dużej mocy do 100 kW
 • Stałoprądowe zasilacze dużej mocy do 100 kW
 • Zasilacz łukowych źródeł plazmy z układami inicjalizacji wyładowania
 • Zasilacz polaryzacji podłoża do technologii PVD
 • Zasilacz polaryzacji podłoża z kluczowanym przebiegiem wyjściowym
 • Zasilacz grzałek oporowych dużej mocy z automatyczną regulacją temperatury
 • Zasilacz baterii kondensatorów używanych w procesach wyładowań niestacjonarnych w gazie
 • Standardowe badania hamowania silników o mocy do 120 kW
 • Projektowanie systemów sterowania maszyn i ciągów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC, układy mikroprocesorowe i komputery PC
 • modernizacja elektrycznych układów napędowych maszyn i ciągów technologicznych z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych i komputerwó PC
 • Badania elektrycznych układów napedowych
 • Projektowanie systemów pomiarowych i diagnostycznych z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych i komputerów PC
 • Manipulator pomiarowy przeznaczony do wibroakustycznych badań laboratoryjnych
 • Mikroprocesorowy system sterowania zespołami napędowymi wirówek
 • Mikroprocesorowy system zdalnego sterowania ruchem kolejowym
 • System sterowania procesami plazmowej obróbki powierzchni
 • System sterowania procesem wieloźródłowego rozpylania magnetronowego 
 • System sterowania stanowiskiem badawczym procesów EB-PVD
 • System sterowania wiązką elektronów dział elektronowych dużych mocy
 • Urządzenie technologiczne do procesu azotowania jarzeniowego z aktywnym ekranem
 • Uniwersalny sterownik układów zasilania urządzeń plazmowych
 • Urządzenie do spiekania proszków metodą impulsowo-plazmową
 • Urządzenie do syntezy nanoproszków
 • Zasilacz do ładowania kondensatorów
 • Zasilacz grzałek oporowych
 • Zestaw do wieloźródłowego rozpylania magnetronowego
 • Projektowanie i wykonawstwo układów automatyki i sterowania napędów elektrycznych z zastosowaniem przemienników częstotliwości
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów sterowania maszyn i procesów technologicznych
 • Gospodarczyk A., Majcher A., Mrozek M., Przybylski J. Neska M.: Układ do precyzyjnego zasilania magnetronowych źródeł plazmy. // Problemy Eksploatacji nr 4/2011, s. 149-159.
 • Neska M., Majcher A., Przybylski J.: Low cost control system for setting low constant and cyclically alternating. Maintenance Problems 2/2011, p. 289-296
 • Samborski T., Zbrowski A.., Kozioł S., Majcher A.: Mechatroniczne stanowisko do badań zmęczeniowych. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XXII, listopad 2011, str. 76-79
 • Majcher A.: Model of the event driver networked control system for the diagnostics use. 10th International Science and Technology Conference: Diagnostics of Processes and Systems. Zamość 19-21 September 2011.
 • Przybylski J., Majcher A.: Modułowe stanowisko badawcze do procesów PVD pozwalające na wdrażanie nowatorskich technologii inżynierii powierzchni. // Problemy Eksploatacji nr 3/2011 s. 197-204.
 • Majcher A.: Model systemu sterowania sieciowego z obsługą zdarzeń do zastosowań diagnostycznych. // Problemy Eksploatacji nr 2/ 2011, s. 131-140.
 • Majcher A., Mrozek M., Zbrowski A., Olejniczak W., Pawłowski S., Piskorski M.: // Mikroskop STM/AFM do zastosowań badawczych w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz w dydaktyce szkół wyższych. // Problemy Eksploatacji nr 3/ 2011, s. 177-188.
 • Neska M., Majcher A., Przybylski J.: Niskokosztowy układ do zadawania małych obciążeń stałych i okresowych zmiennych. // Problemy Eksploatacji nr 2/2011 s. 289-296.
 • Neska M., Majcher A., Gospodarczyk A.: Przekształtnik rezonansowy w układach zasilania urządzeń plazmowych. Problemy Eksploatacji nr 3/2011 s. 189 - 196.
 • Majcher A., Mrozek M., Przybylski J., Zbrowski A.: Układ do zsynchronizowanych pomiarów sygnałów z czujników tensometrycznych. Problemy Eksploatacji nr 4, 2010.
 • Sibera D., Strachowski T., Łojkowski W., Narkiewicz U., Chudoba T., Jedrzejewski R., Majcher A., Presz A.: Nanao-ZnAl2O4 – hydrothermal MW assisted synthesis in a stop-flow reactor and characterization. Problemy Eksploatacji 4/2010 (79), s. 91-102
 • Majcher A., Dobrodziej J.: Research-test apparatus and specialised technological equipment. Shanghai Technology Innovation Center. Nankin, China, 24.11.2010
 • Dobrodziej J., Majcher A.: Measuring apparatus and specialized research devices – perspectives of development. p. 29-59 in Mazurkiewicz A.: Technological Innovations for Sustainable Development. Wyd. ITeE – PIB, Radom – Tel Aviv 2009
 • Dobrodziej J., Majcher A.: Development of measuring apparatus and specialized research devices. p. 29-62 in Mazurkiewicz A.: Innovative Technological Solutions for Sustainable Development. Wyd. ITeE – PIB, Radom – Shanghai 2010
 • Olejniczak W., Majcher A., Pawłowski S., Kobierski P., Piskorski M., Klusek A. Z., Zbrowski A., Mrozek M.: Modułowy system mikroskopu STM/AFM. Nanotechnologia PL, konferencja towarzysząca E-MRS 2010 Fall Meeting, Warszawa 14.09.2010, s. 33-35
 • Reszke E.R., Łojkowski W., Chudoba T., Bogdał D., Majcher A., Mazurkiewicz A.: Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek – wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań. Nanotechnologia PL, konferencja towarzysząca E-MRS 2010 Fall Meeting, Warszawa, 14.09.2010, http://science24.com/paper/23246
 • Majcher A.: Zaawansowane systemy sterowania – struktura, parametry, zastosowania. Konferencja: Nowoczesne metody sterowania z zastosowaniem kontrolerów i sterowników mikroprocesorowych. SEP, Radom 13.10.2010
 • Łojkowski W., Smoleń D., Chudoba T., Gierlotka S., Swieszkowski W., Majcher A.: Mikrofalowe syntezy solvotermalne nanocząstek. III Konferencja CePT „Nauki podstawowe w służbie medycyny", WUM Warszawa, 4.11.2010
 • Łojkowski W., Chudoba T., Smoleń D., Oplińska A., Majcher A.: Microwave Solvothermal Synthesis of Doped Nanoparticles. International Symposium on Advances in Nanomaterials (ANM2010), December 6-7, 2010, Kolkata, India
 • Olejniczak W., Pawłowski S., Piskorski M., Kobierski P., Klusek Z., Majcher A., Mrozek M., Zbrowski A.: Modular Scanning System. Swiss-Polish Science and Technology (SciTec) Days, Jan 2010, Warsaw University of Technology
 • Lojkowski W., Chudoba T., Reszke E., Majcher A., Mazurkiewicz A., Sibera D., Opalinska A: Synthesis of nanoparticles and doped nanoparticles using novel microwave reactors. Proceeding of EuroNanoForum 2009. Nanotechnology for Sustainable Economy. European and International Forum on Nanotechnology. Swiss-Polish Science and Technology (SciTec) Days, Jan 2010, Warsaw University of Technology
 • Majcher A.: Zaawansowane systemy sterowania w specjalizowanych urządzeniach i unikatowych maszynach technologicznych. Konferencja „Nauka dla biznesu", Częstochowski Park Technologiczny- Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Częstochowa 16.04.2009
 • Dobrodziej J., Majcher A.: Measuring apparatus and specialised research devices – perspectives of development, in Mazurkiewicz A. (ed.): Technological innovations for sustainable development. Radom – Tel Aviv, ITeE-PIB, 2009, ISSN 978-83-7204-845, p. 60-74
 • Lojkowski W., Chudoba T., Reszke E., Majcher A., Mazurkiewicz A., Sibera D., Opalinska A., Leonelli C.: Synthesis of nanoparticles and doped nanoparticles using novel microwave reactors. Proceeding of EuroNanoForum 2009. Nanotechnology for Sustainable Economy. European and International Forum on Nanotechnology. Prague July 2009, p. 181
 • Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S., Majcher A.: System do badania zjawiska pełzania metali i stopów. Energetyka, zeszyt XIX, listopad 2009.
 • Witold Łojkowski, Tadeusz Chudoba, Agnieszka Opalińska, Janusz D. Fidelus, Edward Reszke, Andrzej Majcher, Adam Mazurkiewicz, Daniel Sibera: Solwotermalna synteza nanocząstek dla fotoniki z wykorzystaniem reaktorów mikrofalowych. III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO2009, Warszawa 22-26.06.2009
 • Łojkowski W., Reszke E., Chudoba T., Majcher A., Mazurkiewicz A., Opalińska A., Sibera D.: Solvothermal synthesis in microwave reactors of zirconia nanoparticles doped with rare earth ions for photonics. 7th International Nanotechnology Symposium, Nanofair 2009, 26-27 May 2009, Dresden, Germany
 •  

 • Lista konkursów priorytetowych dla Zakładu na lata 2016-2017

  CROSS-CUTTING ACTIVITIES

  PILOT LINES IN NANOTECHNOLOGY AND MATERIALS

  • PILOTS-01-2016: Pilot lines for manufacturing of materials with customized thermal/electrical conductivity properties, IA
  • PILOTS-03-2017: Pilot Lines for Manufacturing of Nanotextured surfaces with mechanically enhanced properties, IA

   SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES

  •  SPIRE-1: Systematic approaches for resource-efficient water management systems in process industries, IA

   FACTORIES OF THE FUTURE

  • FOF-3-2016: Zero-defect strategies at system level for multi-stage manufacturing in production lines, IA
  • FOF-06-2017: New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production, RIA

  LEADERSHIP IN ENABLING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES - NMBP

   ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR HIGH ADDED VALUE PRODUCTS AND PROCESS INDUSTRIES

  • NMBP-05-2017: Advanced materials and innovative design for improved functionality and aesthetics in high added value consumer goods, IA
  • NMBP-06-2017: Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore, RIA
  • NMBP-07-2017: Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation

  ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR ENERGY APPLICATIONS

  • NMBP-17-2016: Advanced materials solutions and architectures for high efficiency solar energy harvesting, IA
  • NMBP-18-2016: Advanced materials enabling the integration of storage technologies in the electricity grid, IA

   MODELLING FOR THE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGIES AND ADVANCED MATERIALS

  • NMBP-24-2016: Network to capitalise on strong European position in materials modelling and to allow industry to reap the benefits, CSA
  • NMBP-25-2017: Next generation system integrating tangible and intangible materials model components to support innovation in industry, IA

  LEADERSHIP IN ENABLING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES - ICT

  ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS

  • ICT-25-2016: Advanced robot capabilities research and take-up, RIA + IA
  • ICT-26-2016: Systems abilities, development and pilot installations, RIA + IA

  SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY

  ENERGY EFFICIENCY [ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS]

  HEATING AND COOLING

  • EE-03-2016: Standardized installation packages integrating renewable and Energy efficiency solutions for heating, cooling and/or hot water preparation, CSA
  • EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy, RIA

   BUILDINGS

  •  EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings, CSA

  COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY

  RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES – DEVELOPING THE NEXT GENERATION OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

  • LCE-06-2017: New knowledge and technologies, RIA

   

   

  Lista konkursów priorytetowych dla Zakładu na lata 2014-2015:

  • NMP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into existing production lines
  • NMP 3 – 2015: Manufacturing and control of nanoporous materialsNMP 16 – 2015: Extended in-service life of advanced functional materials in energy technologies (capture, conversion, storage and/or transmission of energy)
   • System for low cost high volume manufacturing of nanostructured materials
   • Technology demonstrator for control of the plasma processes dedicated to surface engineering
  •  
  • FoF 9 – 2015: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
  • FoF 10 – 2015: Manufacturing of custom made parts for personalised products
  • FoF 12 – 2015: Industrial technologies for advanced joining and assembly processes of multi-materials
  • FoF 14 – 2015: Integrated design and management of production machinery and processes
  • EeB 7 – 2015: New tools and methodologies to reduce the gap between predicted and actual energy performances at the level of buildings and blocks of buildings
  • EeB 8 – 2015: Integrated approach to retrofitting of residential buildings
  • EE 11 – 2014/2015: New ICT-based solutions for energy efficiency
  • H2020-TWINN-2015
  • MSCA-ITN-2015-ETN/EID/EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
  • MSCA-RISE-2015: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

   

  Osoba do kontaktu:

  mgr inż. Mirosław Neska
  miroslaw.neska@itee.radom.pl
  tel. wew. 322