Grupa Badawcza Konstrukcji Prototypów
dr inż. Tomasz Samborski
kierownik

 konstrukcje@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 232

dr inż. Stanisław Kozioł
mgr inż. Mariusz Siczek
mgr inż. Ewa Wasiak
mgr inż. Andrzej Zacharski
inż. Łukasz ŁożyńskiGrupa Badawcza Konstrukcji Prototypów powstała w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań produktowych generowanych w ośrodkach badawczych i zakładach przemysłowych.
Grupa Badawcza Konstrukcji Prototypów oferuje przede wszystkim produkcję elementów o skomplikowanej geometrii i wysokiej jakości wykonania. Wykonuje głównie małe serie i partie prototypowe z różnych materiałów, w tym stali nierdzewnej, tytanu, stopów aluminium, stopów metali nieżelaznych oraz materiałów syntetycznych. Opracowuje nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie urządzeń kontrolno-pomiarowych, stanowisk badawczych, urządzeń specjalnych na potrzeby nauki, unikatowych przyrządów i narzędzi specjalnych, a także urządzeń wspomagających procesy produkcyjne oraz eksploatację obiektów technicznych.
Infrastruktura Grupy Badawczej Konstrukcji Prototypów służy do realizacji zadań o charakterze badawczym, aplikacyjnym i usługowym w zakresie innowacyjnych, interdyscyplinarnych rozwiązań technologicznych.
Ponadto Grupa Badawcza Konstrukcji Prototypów bierze udział w realizacji prac o charakterze wdrożeniowym, projektowaniu i wykonywaniu systemów sterowania opracowywanych prototypów oraz działalności szkoleniowej w zakresie nowych technik projektowania i wytwarzania.

 1. Zbrowski A., Samborski T., Piątek M.: Urządzenie do próżniowego nanoszenia powłok zwłaszcza ceramicznych. Patent nr 198104 z dn. 3.07.2008 r.
 2. Zbrowski A., Samborski T.: Okno załadowcze zwłaszcza dużej komory próżniowej. Patent nr 197610 z dn. 22.04.2008 r.
 3. Bochnia J., Kundera C., Matecki K.: Modułowe uszczelnienie mechaniczne stykowe do maszyn wirnikowych. Decyzja UP, wpis do rejestru dn. 10.04.2008 r.
 4. Kozioł St., Samborski T.: Adapter zwłaszcza na pojemnik z gazem obezwładniającym. Decyzja UP, wpis do rejestru dn. 27.03.2008 r.
 5. Wiejak. J., Reizer R.: Mechanizm odciążający uchwyt cewki maszyny włókienniczej. Patent nr 196175 z dn. 18.01.2008 r.
 6. Wiejak. J.: Mechanizm odciążający uchwyt cewki maszyn włókienniczych. Patent nr 196174 z dn. 18.01.2008 r.
 7. Wiejak. J.: Mechanizm odciążający uchwyt cewki maszyn włókienniczych. Patent nr 196173 z dn. 18.01.2008 r.
 8. Wiejak. J.: Mechanizm odciążający uchwyt cewki maszyn włókienniczych. Patent nr 196172 z dn. 18.01.2008 r.
 9. Molenda J., Samborski T., Wojutyński J.: Penetrometr. Wzór użytkowy. Decyzja UP, wpis do rejestru dn. 16.01.2008 r.
 10. Wiejak J.: Stempel do wykonywania nacięć zwłaszcza w igle przetykowej. Patent nr 195446 z dn. 2.10.2007 r.
 11. Zbrowski A.: Szkieletowa rama ekstensometru siatkowego. Patent nr 195426 z dn. 28.09.2007 r.
 12. Zbrowski A.: Urządzenie do mocowania, zwłaszcza ekstensometru siatkowego. Patent nr 195427 z dn. 28.09.2007 r.
 13. Kozioł St., Samborski T.: Pałka. Patent nr 194081 z dn. 20.06.2007 r.
 14. Zbrowski A., Samborski T., Piątek M.: Urządzenie do mocowania przedmiotów zwłaszcza w głowicach robotów przemysłowych. Patent nr 198105 z dn. 23.11.2007 r.
 15. Zbrowski A., Samborski T.: Sprężyna hydrauliczna. Patent nr 194368 z dn. 9.08.2007 r.
 16. Wiejak J.: Igła przetykowa. Świadectwo Ochronne nr 61912 z dn. 18.01.2006 r.
 17. Wojtysiak J., Zbrowski A., Wojutyński J.: Sposób i urządzenie do pomiaru grubości zwłaszcza włóknin. Patent nr 191516 z dn. 11.05.2006 r.
 18. Zbrowski A., Samborski T.: Sposób zamykania układów ciśnieniowych szczególnie w precyzyjnych hydraulicznych przetwornikach siły. Decyzja UP, wpis do rejestru dn. 14.11.2005 r.
 19. Wiejak J.: Igła przetykowa. Świadectwo Ochronne nr 61897 z dn. 5.12.2005 r.
 20. Wiejak J.: Podajnik przędzy. Patent nr 188900 z dn. 31.05.2005 r.
 21. Wiejak J., Wojtysiak J.: Korpus maszyny włókienniczej, zwłaszcza łączniarki, sczepiarki i przewijarki. Patent nr 188899 z dn. 30.05.2005 r.
 22. Wiejak J., Wojutyński J., Wojtysiak J.: Mechanizm do przechwytywania cewki i odblokowania ucinacza przędzy w maszynach włókienniczych. Patent nr 188898 z dn. 30.05.2005 r.
 23. Wiejak J., Wojutyński J., Wojtysiak J., Wiśniewski M., Sobczyk J.: Maszyna włókiennicza zwłaszcza łączniarka, sczepiarka i przewijarka. Patent nr 188897 z dn. 30.05.2005 r.
 24. Wiejak J., Wojutyński J.: Sposób podawania przędzy. Patent nr 188896 z dn. 30.05.2005 r.
 25. Wojutyński J., Wiejak J.: Układ precyzyjnego sterowania prędkością wałka śrubowego w maszynie włókienniczej. Patent nr 188891 z dn. 30.05.2005 r.
 26. Wiejak J., Wojutyński J.: Sposób zapętlania przędzy w maszynach włókienniczych. Patent nr 188895 z dn. 30.05.2005 r.
 27. Wojutyński J., Wiejak J., Wojtysiak J.: Sposób wymiany cewek w maszynach włókienniczych. Patent nr 188894 z dn. 23.05.2005 r.
 28. Wiejak J., Wojutyński J.: Układ sterowania zespołu podawania przędzy w maszynach włókienniczych. Patent nr 188893 z dn. 23.05.2005 r.
 29. Wiejak J., Wojutyński J.: Zespół podawania przędzy w maszynach włókienniczych. Patent nr 188892 z dn. 23.05.2005 r.
 30. Zbrowski A., Samborski T.: Zestaw manewrowy do transportu i umieszczania wag samochodowych przed kołem pojazdu. Patent nr 187554 z dn. 22.11.2004 r.
 31. Wojutyński J., Majcher A., Mazurkiewicz A., Zbrowski A., Samborski T., Krawsz J.: Sposób i układ do określenia masy całkowitej pojazdu w ruchu. Patent nr 187149 z dn. 2.11.2004 r.
 32. Zbrowski A., Wojutyński J.: Klawiatura penetrometru. Patent nr 185897 z dn. 12.01.2004 r.
 33. Kozioł St., Piekoszewski W., Szczerek M.: Urządzenie ze skojarzeniem wałek-pryzmy do badania odporności na zużycie i zatarcie materiałów konstrukcyjnych. Patent nr 177205 z dn. 18.10.1999 r.
 34. Kozioł St., Piekoszewski W., Szczerek M., Wiśniewski M.: Urządzenie z węzłem tarcia typu kula-tarcza lub trzpień-tarcza do badania odporności na zużycie i oporów ruchu, zwłaszcza litych elementów ceramicznych oraz ceramicznych warstw powierzchniowych. Patent nr 176145 z dn. 04.05.1999 r.
 35. Kozioł S., Piekoszewski W., Szczerek M., Wulczyński J.: Aparat czterokulowy do oceny właściwości tribologicznych środków smarowych. Patent nr 177203 z dn. 09.04.1999 r.
 36. Giesko T., Hebda M., Zbrowski A.: Przyrząd do zdejmowania czujnika kontroli położenia tłoka siłownika pneumatycznego. Wzór użytkowy nr W-105-858 z dnia 31.12.1996 r.
 37. Giesko T., Hebda M., Zbrowski A., Piątek M.: Obudowa czujnika kontaktronowego zwłaszcza do kontroli położenia tłoka w siłowniku pneumatycznym. Wzór użytkowy nr W-102-847 z dnia 16.06.1995 r.
 38. Giesko T., Hebda M., Zbrowski A., Piątek M.: Opaska do mocowania czujnika kontaktronowego na siłowniku pneumatycznym. Wzór użytkowy nr W-102-846 z dnia 16.06.1995 r.
 39. Kozioł St., Piekoszewski W., Wiśniewski M., Szczerek M.: Urządzenie do badań zmęczeniowych. Patent nr 160595 z dn. 09.10.1992 r.
 40. Kozioł St., Piekoszewski W., Szczerek M.: Urządzenie do badań trybologicznych środków smarowych i materiałów konstrukcyjnych. Patent nr 160594 z dn. 09.10.1992 r.
 41. Kozioł St., Piekoszewski W., Szczerek M.: Urządzenie czterokulowe do badań zmęczeniowych. Patent nr 160592 z dn. 09.10.1992 r.
 42. Kozioł St., Piekoszewski W., Szczerek M.: Urządzenie do realizacji testu czterokulowego. Patent nr 160591 z dn. 09.10.1992 r.

 1. Samborski T., Wojutyński J., Matecki K., Dobrodziej J., Kozioł S.: Komora do badań termomechanicznych izolatorów elektroenergetycznych. Energetyka, 11/2008, str. 112-115.
 2. Samborski T., Matras E., Kozioł S., Matecki K.: Urządzenie i przebieg badań w procesie certyfikacji przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych. Problemy Eksploatacji, vol. 70 (3/2008), str. 219-228.
 3. Czajka P., Giesko S., Zbrowski A.: Metoda i urządzenie do wyznaczania optymalizacji parametrów pracy pneumatycznych siłowników udarowych. Przegląd Mechaniczny 12/2008, str 24-28.
 4. Giesko T., Zbrowski A., Boroński D.: Metoda i system monitorowania pęknięcia zmęczeniowego elementów konstrukcyjnych. Energetyka. Zeszyt nr XVIII, listopad 2008, str. 52-54.
 5. Giesko T., Zbrowski A.: Struktura mechatronicznego systemu optycznej inspekcji wyrobów. Problemy Eksploatacji 2008 nr 3, str. 133-142.
 6. Felis J., Flach A., Kamisiński T., Zbrowski A.: Manipulator do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej. XXI Ogólnopolska i I Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów. Bielsko-Biała 2008, str. 265-272.
 7. Batko W., Felis. J, Flach A., Kamisiński T., Giesko T., Zbrowski A.: A concept of an actuator for the positioning measurement system in an anechoic room. Archives of Acoustic. Vol. 33, No 2, Warszawa 2008, str. 201-207.
 8. Mężyk J., Kamisiński T., Zbrowski A., Flach A.: Hardware Structure of a Control Section of Manipulation Mechanism for Acoustical Measurement in Anechoic Chamber. THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS. MSM 2008 July 14-17, 2008 Białystok.
 9. Felis J., Zbrowski A., Giesko T., Mężyk J.: Structure Synthesis and Mechanical Parameters Choice for a Manipulating Mechanism for Acoustical Measurements in Anechoic Chamber. THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE MECHATRONIC SYSTEMS AND MATERIALS. MSM 2008 July 14-17, 2008 Białystok.
 10. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: System wymiany i pozycjonowania podłoży w urządzeniach PVD/CVD. Problemy Eksploatacji, vol. 69 (2/2008), s. 129-137.
 11. Giesko T., Zbrowski A.: Metoda i urządzenie do wyznaczania i optymalizacji parametrów pracy pneumatycznych siłowników udarowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika z. 72, Technika i Technologia Montażu Maszyn. Rzeszów 2008, str. 237-244.
 12. Zbrowski A., Giesko T.: Automatyzacja kontroli jakości wyrobów w linii technologicznej wytwarzania wałeczków łożysk tocznych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2008 nr 2, str. 36-40.
 13. Zbrowski A.: Geometryczny model równoległego trzyosiowego manipulatora z nieliniową charakterystyką pozycjonowania. Problemy Eksploatacji 2008 nr 1, str. 35-42.
 14. Batko W., Felis J., Flach A., Giesko T., Kamisiński T., Zbrowski A.: Koncepcja układu wykonawczego dla pozycjonowania elementów systemu pomiarowego w komorze bezechowej. LIV Otwarte Seminarium z Akustyki. Rzeszów – Przemyśl, 10-14 września 2007, s. 160-161.
 15. Kozioł S., Piątek M., Samborski T.: Specjalizowane układy pozycjonowania podłoży w komorach próżniowych przeznaczonych do realizacji procesów PVD. Problemy Eksploatacji, vol. 64 (1/2007), s. 117-125.
 16. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: Pneumatyczne układy wykonawcze symulatora do badania przegubów kulistych . Pneumatyka nr 65, 2007, s. 23-26.
 17. Grzesiak W., Cież M., Maj T., Zaraska K., Koziol S., Wiejak J., Molenda J.: Autonomous PV system destined for supplying a floating water monitoring station. 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - FIERA MILANO. s.3230-3233. 3-7.09.2007, Mediolan, Włochy.
 18. Zaraska K., Cież M., Grzesiak W., Kozioł S., Wiejak J., Molenda J.: Automatyczna stacja wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych w zbiornikach wodnych. Problemy Eksploatacji, 2/2007, s.191-198 ISSN 1232-9312.
 19. Kozioł S.: Wymuszenia oddziałujące na układ tribologiczny tłok-pierścień-cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Tribologia, 5/2007, s. 53-65 ISSN 0208-7774.
 20. Zbrowski A., Zagroba K.: Kinematyka odwrotna tripoda z napędem mimośrodowym. Problemy Eksploatacji 2007 nr 4, str. 275-282.
 21. Zbrowski A., Giesko T., Czajka P.: Precyzyjny manipulator o kinematyce równoległej. Problemy Eksploatacji 2007 nr 4, str. 265-274.
 22. Giesko T., Zbrowski A., Czajka P.: Metoda i urządzenie do testowania siłowników udarowych. Pneumatyka 2007 nr 2, str. 34-37.
 23. Giesko T., Zbrowski A., Czajka P.: Laser profilometers for surfach inspection and profile measurement. Problemy Eksploatacji 2007 nr 1, str. 97-108.
 24. Grzesiak W., Cież M., Maj T., Zaraska K., Kozioł S., Wiejak J.: Automatic floating platform for water monitoring powered by an autonomous PV system. XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter, proceedings, IET, Kraków, 24-27 September 2006, str. 421-424.
 25. Kozioł S.: Zużycie pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo – gazem płynnym i olejem napędowym. Tribologia, 2/2006, s. 195¸205, ISSN 0208-7774.
 26. Cież M., Grzesiak W., Maj T., Zaraska K., Kozioł S., Wiejak J.: Zastosowanie autonomicznych systemów PV do zasilania pływających stacji monitorowania wody. Elektronika, 11/2006, ISSN 0033-2089.
 27. Kozioł S., Majcher A., Matecki K., Samborski T.: A mechanical system for force delivery to a high vacuum chamber. Problemy Eksploatacji, vol. 63 (4/2006), s. 153÷159.
 28. Kozioł S., Samborski T.: Zespoły komór próżniowych PVD odporne na osadzanie odparowanych materiałów, zabezpieczające przed emisją promieniowania rentgenowskiego. Problemy Eksploatacji, vol. 62 (3/2006), s. 133-141.
 29. Giesko T., Zbrowski A.: Modularyzacja systemów inspekcji optycznej do zastosowań w kontroli jakości. Technologia i Automatyzacja Montażu 2006 nr 2, str. 60-63.
 30. Zbrowski A.: Metoda kształtowania charakterystyki obrotu w mechatronicznym, precyzyjnym stoliku obrotowym. X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych. Stare Jabłonki, 6-9 września 2005. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, s. 619-628.
 31. Amborski J., Osiński J., Zbrowski A.: Wrażliwość elementów płynowych i elastomerowych na zmiany temperatury. Problemy Eksploatacji 2005 nr 4, str. 89-100.
 32. Giesko T, Wasiak J, Zbrowski A.: Automatyczna optyczna inspekcja 3-D procesów niestacjonarnych. Problemy Eksploatacji 2005 nr 4, str. 151-158.
 33. Giesko T, Wasiak J, Zbrowski A.: Measurements of piston ring profile using contact technique. Problemy Eksploatacji 2005 nr 2, str. 31-40.
 34. Zbrowski A.: Analiza kinematyczna modelu mechanizmu funkcjonalnego w precyzyjnym stoliku obrotowym. Problemy Eksploatacji 2005 nr 1, str. 61-72.
 35. Kozioł S., Samborski T.: Projektowanie i wytwarzanie wysokoobciążonych konstrukcji urządzeń do badań normatywnych. Problemy Eksploatacji, 4/2004, ISSN 1232-9312.
 36. Kozioł S.: Proces zużycia zespołu tłok-pierścienie-cylinder w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym. Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska, z. 6-M/2004, s. 413-420, ISSN 0011-4561.
 37. Kozioł S.: Zużycie pierścieni tłokowych i cylindra w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo głównie LPG. Problemy Eksploatacji, 2/2004, ISSN 1232-9312.
 38. Piekoszewski W., Samborski T.: Układ stabilizacji warunków pracy testowanego węzła tarcia maszyn tribologicznych. Problemy Eksploatacji, vol. 55 (4/2004), s. 151÷160.
 39. Kozioł S., Samborski T., Brudnias R., Smolik J., Walkowicz J.: Nowoczesne konstrukcje komór próżniowych dla technologii PVD. Problemy Eksploatacji, 3/2004.
 40. Zbrowski A.: Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w projektowaniu i wytwarzaniu aparatury do badań naukowych na przykładzie projektowania głowicy pomiarowej w systemie AMPP. Problemy Eksploatacji 2004 nr 4, str. 39-52.
 41. Zbrowski A.: Zaawansowane modelowanie 3D elementów typu osłona w środowisku systemu Inventor. Problemy Eksploatacji 2004 nr 2, str. 151-162.
 42. Giesko T., Wiejak J, Zbrowski A.: Podwyższenie wydajności procesu w systemie automatycznej optycznej inspekcji z wykorzystaniem technik pneumatycznych. Problemy Eksploatacji 2004 nr 1, str. 59-67.
 43. Kozioł S.: Ocena trwałości układu tłokowo-korbowego dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego głównie mieszaniną propan-butan. Praca doktorska. Politechnika Radomska, Radom, 2003.
 44. Kozioł S.: Zastosowanie metod elastycznego wytwarzania w produkcji specjalistycznej aparatury badawczej i jednostkowych urządzeń technologicznych. Problemy Eksploatacji, 2/2003, ISSN 1232-9312.
 45. Luft S., Kozioł S.: Wybrane wyniki badań dwupaliwowego silnika o ZS zasilanego głównie paliwem LPG. Journal of KONES, 2003.
 46. Molenda J., Samborski T., Wojutyński J.: Penetrometry do badania właściwości reologicznych smarów plastycznych. Problemy Eksploatacji nr 3, 2003, s. 111-125.
 47. Zbrowski A.: Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji mechanicznych z zastosowaniem parametrycznego modelowania bryłowego. Problemy Eksploatacji 2003 nr 4.
 48. Zbrowski A., Wiejak J.: Struktura modułowa w konstrukcji maszyny do automatycznej optycznej inspekcji. Problemy Eksploatacji 2003 nr 4, str. 205-214.
 49. Giesko T., Wasiak J., Wiejak J., Zbrowski A.: Automatyczna optyczna inspekcja w kontroli jakości produkcji. Pneumatyka 1/38/2003, str. 47-49.
 50. Giesko T., Zbrowski A., Wasiak J., Wiejak J.: System automatycznej optycznej inspekcji w kontroli jakości produkcji. Problemy Eksploatacji 2003 nr 3, str. 59-70.
 51. Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Samborski T., Wasiak J.: Metoda i urządzenie do badań tribologicznych materiałów na endoprotezy. Tribologia, vol. 185 (5/2002), s. 1491-1502.
 52. Samborski T., Wiśniewski M.: Komputerowa metoda analizy procesów zużywania ściernego. Problemy Eksploatacji, vol. 47 (4/2002), s. 21÷32.
 53. Michalczewski R., Piekoszewski W., Samborski T., Szczerek M., Tuszyński W., Wiśniewski M., Wulczyński J.: Nowe urządzenia w systemie badań tribologicznych do testowania specjalnych węzłów tarcia. Problemy Eksploatacji, vol.46 (3/2002), s. 215-224.
 54. Luft S., Kozioł S.: Ocena trwałości elementów układu tłokowo-korbowego silnika o ZS zasilanego głównie LPG. Journal of KONES, 2002.
 55. Kozioł S.: Wpływ rodzaju paliwa na starzenie oleju w silniku o zapłonie samoczynnym. Problemy Eksploatacji, 2/2002, ISSN 1232-9312.
 56. Zbrowski A.: Modułowa struktura systemu mechanicznego w mechatronicznej głowicy pomiarowej Systemu Monitorowania Pękania (SMP). Problemy Eksploatacji 2002 nr 4, str. 199-208.
 57. Zbrowski A.: Metoda badania i ocena dokładności pozycjonowania mechatronicznych układów wykonawczych zastosowanych w Systemie Monitorowania Pękania. Problemy Eksploatacji 2002 nr 4, str. 209-217.
 58. Giesko T., Zbrowski A.: Mechatroniczny układ pozycjonowania czujnika kontaktronowego. Pneumatyka 1/32/2002, str. 32-33.
 59. Osiński J., Zbrowski A.: Analiza MES nieliniowego modelu hydraulicznej wagi samochodowej. XIII Konferencja nt „METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO". IPBM-PW, Warszawa, listopad 2001, s. 297-304.
 60. Osiński J., Zbrowski A.: Zastosowanie MES do modelowania wagi o nieliniowej charakterystyce sztywności. Konferencja Naukowo -Techniczna „Symulacja 2001". Szczyrk 10-12 października 2001.
 61. Majcher A., Zbrowski A.: Zastosowanie hydraulicznych mieszków sprężystych do pomiarów dużych mas. Krajowy Kongres Metrologii. Warszawa 24-27 czerwca 2001, tom II s. 631-636.
 62. Gospodarczyk A., Kozioł S., Matras E., Reizer R., Umiński W., Wiejak J.: Modernizacja układu jezdnego koparek SRs 1200 eksploatowanych w kopalniach węgla brunatnego. Problemy Eksploatacji vol. 2'01 (41), s. 101¸107, ISSN 1232-9312.
 63. Bochnia J., Rogowska R., Giesko T., Samborski T., Majcher A., Wójcicki T., Matecki K.: Metoda i urządzenie do pomiaru kąta zwilżania napięć międzyfazowych. Problemy Eksploatacji, vol. 41 (2/2001), s. 15-26.
 64. Kozioł S., Matecki K., Samborski T., Wiejak J.: Badanie pneumatycznych zaworów rozdzielających PZRC w warunkach ISO 9001. Pneumatyka nr 30, 2001, s. 48÷50.
 65. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: Typoszereg bezsmarowych zaworów rozdzielających PZRC o podwyższonej trwałości, Pneumatyka nr 28, 2001, s. 46÷48.
 66. Kozioł S., Matecki K., Samborski T.: Ceramiczne elementy sterujące przepływem czynnika w bezsmarowych zaworach rozdzielających PZRC, Pneumatyka nr 29, 2001, s. 48÷51
 67. Majcher A., Zbrowski A.: Układ pomiaru dużych mas z hydraulicznymi mieszkami sprężystymi. Problemy Eksploatacji 2001 nr 3.
 68. Osiński J., Zbrowski A.: Metoda projektowania elementów pomiarowych o charakterystyce nieliniowej. Problemy Eksploatacji 2001 nr 3.
 69. Zbrowski A.: Problematyka konstruowania modułowych mechatronicznych systemów badawczych w odniesieniu do laserowego ekstensometru siatkowego. Problemy Eksploatacji 2001 nr 1.
 70. Osiński J., Zbrowski A.: Zastosowanie MES do modelowania hydraulicznych przetworników siły. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, 2001, z.21, s.7-23.
 71. Osiński J., Zbrowski A.: Dynamiczna, cyfrowa symulacja pracy hydraulicznego przetwornika siły. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, 2001, z.21, s.27-38.
 72. Osiński J., Zbrowski A., Freundlich J.: Modelling of nonlinear viscoelastic problem with FEM application. 33rd Solid Mechanics Conference, Zakopane, 5-9 wrzesień, 2000. , s. 167-168
 73. Osiński J., Zbrowski A.: Light weighers for assignment of the wheel load on the surface. Międzynarodowa konferencja Mechatronics 2000. Warszawa 21-23 Września, vol 1. s. 49-52.
 74. Osiński J., Zbrowski A.: Lepkosprężysty układ pomiarowy nacisku koła na nawierzchnię". Automation 2000. Konferencja Naukowo Techniczna AUTOMATYZACJA – NOWOŚCI I PERSPEKTYWY. Warszawa 12-15 kwietnia 2000, s. 389-396.
 75. Kozioł S. i inni.: Metody i urządzenia testowe do badania tarcia i zużycia. Praca zbiorowa pod redakcją M. Szczerka i M. Wiśniewskiego „Tribologia i Tribotechnika", Radom 2000, s.306-332. ISBN 83-7204-199-7.
 76. Samborski, T.: Metodyka analizy zużycia w modelowym styku elementarnym, Tribologia, vol. 172 (4/2000), s. 645-658.
 77. Piekoszewski W, Samborski T., Szczerek M., Wiśniewski M.: Urządzenie do identyfikacji elementarnych procesów zużycia, Tribologia, vol. 172 (4/2000), s. 585-593.
 78. Osiński J, Zbrowski A.: Dynamic characteristic of automotive weighers for assignment of the wheel load on the surface Machine Dynamics Problems. IPBM-PW. Machine Dynamics Problems, Vol. No.4, 2000, s. 107-119.
 79. Osiński J, Zbrowski A.: Model research on properties of an automotive weighpad for assigning the axial load on the substrate. Machine Dynamics Problems, Vol. 24, No.3, 2000, s. 79-92.
 80. Zbrowski A.: Tłumienie drgań w hydraulicznych przetwornikach siły. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.75-94.
 81. Zbrowski A.: Temperaturowe parametry eksploatacyjne w hydraulicznych przetwornikach siły. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.61-74.
 82. Osiński J, Zbrowski A.: Rozproszenie energii w hydraulicznych mieszkowych przetwornikach siły. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.17-32.
 83. Osiński J, Zbrowski A.: Identyfikacja parametrów mieszka sprężystego. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.33-48.
 84. Zbrowski A.: Nieliniowa charakterystyka sztywności hydraulicznych elementów pomiarowych. Problemy Eksploatacji 2000 nr 1, s.49-60.
 85. Kozioł S., Gospodarczyk A., Matras E., Wiejak J.: Pomiary czasów odpowiedzi pneumatycznych zaworów sterujących. Hydraulika i pneumatyka, (5/1999), s. 12–14, ISSN 1505-3954.
 86. Samborski, T.: Uwarunkowania determinujące wystąpienie mikroskrawania i bruzdowania jako elementarnych procesów zużycia ściernego. Problemy Eksploatacji, vol. 53 (4/1999), s. 227-242.
 87. Osiński J., Samborski T., Zbrowski A.: Ocena liniowości elementów pomiarowych w zakresie dużych odkształceń, Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. IPBM-PW 1999, z. 19.
 88. Samborski, T., Zbrowski A.: Komputerowo wspomagane projektowanie przekładni cięgnowych w środowisku AutoCAD, Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 93÷106.
 89. Samborski, T., Zbrowski A.: Komputerowy system przesyłania danych i archiwizacji dokumentacji technicznej dla nie sieciowych stanowisk roboczych. Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 83-92.
 90. Samborski T., Zbrowski A.: Analiza układu pomiarowego w przenośnej wadze do wyznaczania nacisku osi pojazdu na podłoże. Problemy Eksploatacji vol. 32 (1/1999), s. 65-82.
 91. Majcher A., Mazurkiewicz A., Samborski, T., Wojutyński J., Zbrowski A.: System pomiaru masy całkowitej pojazdu oraz nacisku jego osi na nawierzchnię. Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 51-64.
 92. Majcher A., Mazurkiewicz A., Samborski, T., Wojutyński J., Zbrowski A.: Badania modelu przenośnej wagi do wyznaczania nacisku osi pojazdów na nawierzchnię drogi. Problemy Eksploatacji, vol. 32 (1/1999), s. 41÷50.
 93. Samborski, T., Zbrowski A.: Aplikacje środowiska AutoCAD w zastosowaniu do projektowania przekładni cięgnowych. III Krajowe Sympozjum „Komputerowe Systemy Wspomagania Prac w Nauce, Przemyśle i Transporcie. Zakopane 1999, s. 307-312.
 94. Samborski, T., Zbrowski A.: Zagadnienia cad/cam w realizacji projektu osiowej wagi samochodowej. XII Konf. nt "Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo". IPBM-PW, Warszawa 1999, s. 395-402.
 95. Zbrowski A.: Modelowanie układów pomiarowych siły z oceną stanu przemieszczeń i naprężeń w przypadku występowania dużych odkształceń z zastosowaniem MES. XII Konf. nt "Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo". IPBM-PW, Warszawa 1999, s. 293-300.
 96. Zbrowski A.: Modelling the force measuring circuits with estimation of the state of deformations and stresses in the case of large deflections, with the use of the finite elements analysis. II International Congress "Mechanical Engineering Technologies'99". Sofia, vol.9, s. 16-19.
 97. Osiński J., Samborski, T., Zbrowski A.: Modelowanie elementów układów pomiarowych przeniesienia siły z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Problemy Eksploatacji, vol.31 (4/1998), s. 209-225.
 98. Samborski, T.: Zastosowanie czujników w odlewni precyzyjnej. Problemy Eksploatacji, vol.20 (1/1996), s. 97-100.
 99. Zbrowski A.: Modelowanie systemu obiegu dokumentacji technicznej według graficznych i relacyjnych baz danych. Problemy Eksploatacji 1996 nr 3.
 100. Kozioł S., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: Badania weryfikacyjne tribologicznego testera powłok ceramicznych. Problemy Eksploatacji 2/95, s. 5-13.
 101. Kozioł S., Piekoszewski W., Szczerek M.: Urządzenie testowe typu kula-tarcza. Tribologia vol. 139 (1/95), s.106-113.
 102. Kozioł S., Piekoszewski W.: Eksperymentalny dobór materiałów stosowanych w konstrukcji wybranych elementów pojazdów gąsienicowych. XII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Lublin-Kazimierz Dolny, 1985, s. 1-12.
 

System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej

System przeznaczony jest do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperat orach stosowanych w instalacjach wentylacyjnych nowoczesnych budynków. Pozwala na dokładną i kompleksową ocenę sprawności rekuperatorów wpływającej bezpośrednio na zapotrzebowanie energii zużywanej do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w budynkach. Składa się z dwóch komór kalorymetrycznych przygotowujących powietrze o  odpowiednich parametrach symulujących warunki cieplne i wilgotnościowe panujące w pomieszczeniu oraz na zewnątrz budynku. Strumienie powietrza przepływające przez badany rekuperator między komorami odtwarzają rzeczywiste warunki pracy, co pozwala na wyznaczenie sprawności temperaturowej i wilgotnościowej wymiennika ciepła.system do bad odzysku ciepla pl

Urządzenie umożliwia:

 • wyznaczanie sprawności cieplnej oraz sprawności odzysku wilgoci,
 • badanie pracy rekuperatora w warunkach szronienia,
 • standardowe badanie rekuperatora dla „warunków zimowych” z możliwością badania
  w „warunkach letnich” po odwróceniu centrali wentylacyjnej,
 • badanie wymienników ciepła lub kompletnych central wentylacyjnych,
 • identyfikację charakterystyk zgodnych z normami PN-EN 308:2001 i EN-13141-7:2010.

 

Zakres strumieni powietrza:

150 do 700 m3/h z możliwością wzajemnego różnicowania ±30%

Badanie w warunkach szronienia wymiennika:

do 400 m3/h

Parametry powietrza zewnętrznego:

od -30°C/100% RH dla warunków zimowych

 

do +30°C/45% RH dla warunków letnich

Parametry powietrza wywiewanego:

od 15°C/30% RH dla warunków zimowych

 

do 26°C/55% RH dla warunków letnich