8 grudnia 2021 r. w Centrum Łukasiewicz w Warszawie uroczyście obchodzono drugą rocznicę uruchomienia systemu wyzwań. Z tej okazji zostali zaproszeni m. in. gospodarze, którzy w tym okresie obsługiwali największą liczbą wyzwań. W gronie tym znalazł się również dr hab. inż. Jarosław Molenda z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITEE. Uczestnicy spotkania wzięli udział w cotygodniowym spotkaniu projektoriatu, na którym omawiane były przez pracowników Centrum bieżące zadania, w tym wyzwania planowane do publikacji, a także zakres informacji, który był przygotowany do zamieszczenia w najnowszym Newsleterze Łukasiewicza i na stronach Intranetu. Po zakończeniu posiedzenia projektoriatu odbyła się część podsumowująca dwuletnią pracę przy wyzwaniach. Zaproszonym gospodarzom wyzwań podziękowania złożył osobiście prezes Piotr Dardziński, a każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się i przekazania własnych przemyśleń, związanych z tym działaniem. Podsumowanie to zakończyło się nieformalnym spotkaniem przy jubileuszowym torcie i kawie.