Już wkrótce rusza Platforma Startowa - Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis”. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane wspólnie przez ośrodki innowacji z Mazowsza, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Łukasiewicz – ITEE) jako lider - Animator Platformy, Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Radomski oraz StartSmart CEE (formalnie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej).
 
Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa mazowieckiego regionalnego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarach: produkcji maszyn i urządzeń, energii, ekologii oraz żywności i przemysł rolno-spożywczego, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego. Realizacja projektu potrwa 3 lata, w czasie których zrealizowanych zostanie 6 cykli inkubacji, a w każdym powstanie po ok. 30 nowych firm. Planuje się przygotowanie 180 startupów do wejścia na rynek w oparciu o metodykę „24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości” (budująca oś pracy warsztatowej i samodzielnej startupu) i metodykę „Quick Look” -uwzględniającą model KTH Innovation Readiness Level. Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne zorientowane branżowo zgodnie z ww. inteligentnymi specjalizacjami Polski Wschodniej, w tym wymagające wsparcia B+R.
 
Serdecznie zapraszamy osoby z ciekawymi pomysłami związanymi z rozwojem nowych technologii. Udział w projekcie umożliwi rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania nowej spółki do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu/usługi. Uczestnikom oferujemy opiekę profesjonalnych managerów inkubacji i ekspertów, pomoc prawną, doradztwo księgowe, specjalistyczne szkolenia i wsparcie technologów z laboratoriami podczas tworzenia produktu/usługi, a dla najlepszych także umiędzynarodowienie (sieć kontaktów StartSmart CEE i EIT). Projekt pomoże przyspieszyć konwergencję regionu Mazowsza z całym Makroregionem i pozostałą częścią kraju oraz wpisuje się w Nowy Europejski Plan na rzecz Innowacji. Warto wspomnieć, że Łukasiewicz-ITEE i Politechnika Warszawska są Mazowieckimi Instytucjami Otoczenia Biznesu akredytowanymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, który od początku aktywnie wspiera powstanie Platformy StartUPolis.
 
 
Projekt będzie finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów (Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego).
Dofinansowanie projektu z UE: 22 205 592,00 PLN
 
#startupolis #FunduszeUE #platformastartowa