Radom, dn. 04.06.2024

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: max. 0,25 etatu

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • odbycie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych – potwierdzonych dyplomem, certyfikatem lub zaświadczeniem ze wskazaniem zakresu szkolenia,
 • znajomość przepisów, standardów, dobrych praktyk i orzeczeń wydawanych przez Prezesa UODO,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów na podstawie wkładu merytorycznego przekazywanego przez komórki organizacyjne Instytutu pod względem ochrony danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania polityki ochrony danych osobowych, ich aktualizacja i dostosowywanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
 • dokonywanie analiz w zakresie danych osobowych, uzupełnianie rejestrów związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych, w tym rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie działań zwiększających świadomość pracowników w zakresie obowiązków wynikających z RODO – prowadzenie szkoleń wstępnych, przypominających, rozsyłanie wiadomości e-mail z informacjami dot. zmian w zakresie ochrony danych osobowych,
 • cykliczne przeprowadzanie szkoleń pracowników, uczestniczących w procesie związanych z operacjami przetwarzania danych osobowych,
 • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych – monitorowanie wykonania i ocena prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych,
 • uczestniczenie w konsultacjach we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie udostępniania informacji na podstawie wniosków o dostęp do informacji publicznej, udostępniania dokumentów związanych  wykazywaniem spełniania wymogów w postępowaniach przetargowych etc.,  umiejętność analitycznego działania i wyciągania wniosków,
 • udział w zespołach działających w Instytucie, w których wymagany jest udział IOD-a lub, które dotyczą zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, udział w sporządzaniu regulaminów, regulacji wewnętrznych, projektów pism obejmujących tematykę dotyczącą ochrony danych osobowych,
 • znajomość norm ISO z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony prywatności i analizy ryzyka,
 • doświadczenie 3 letnie zawodowe na tożsamym stanowisku.

 Mile widziane:

 • pełnienie funkcji IOD-a,
 • doświadczenie na stanowisku związanych z ochroną danych osobowych lub bezpieczeństwem informacji,
 • język angielski komunikatywny – certyfikat (lub możliwy egzamin u pracodawcy),
 • biegła znajomość programu MS Office,
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 Dostępne miejsca pracy: 1

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 19.06.2024 r.

 W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.09.2024

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)