Radom, dn. 30.04.2024

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Radca prawny

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: max. pełny etat

 

Wymagania:

 • pomoc prawna w sprawach bieżących związanych z działalnością Instytutu, w tym udzielanie pomocy i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz wydawanie opinii prawnych organom oraz osobom funkcyjnym Instytutu,
 • znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych, w szczególności ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów na podstawie wkładu merytorycznego przekazywanego przez komórki organizacyjne Instytutu,
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora Instytutu oraz umów, pełnomocnictw i pism,
 • przygotowywanie i opiniowanie zarządzeń i poleceń wydawanych przez Dyrektora Instytutu,
 • opracowywanie i wnoszenie pism procesowych i sądowych, a także reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami i podmiotami,
 • znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa własności intelektualnej,
 • przejawianie inicjatywy w zakresie prawidłowego stosowania prawa, w tym upowszechnianie wśród pracowników Instytutu zmian obowiązujących przepisów, interpretacji prawnych itp.,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń Dyrektora Instytutu oraz nadzór nad ich zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa,
 • doświadczenie w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych (RODO),
 • tytuł radcy prawnego,
 • doświadczenie zawodowe / minimum 5 letnie /.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów związanych z projektami badawczymi, technologicznymi,
 • język angielski – certyfikat (lub możliwy egzamin u pracodawcy);
 • biegła znajomość programu MS Office;
 • rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Dostępne miejsca pracy: 1

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15.05.2024 r.

 

W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.08.2024

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

 

 

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)