Projekt FENG w Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji!

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków w działaniu Proof of Concept, finansowanym z programu FENG. Wśród 28 projektów (z 236 zgłoszonych), wybranych do dofinansowania (https://www.fnp.org.pl/assets/PoC_PR_FENG-02_Z16-Lista-projekt%C3%B3w-wybranych-do-dofinansowania.pdf), znalazł się projekt pt. „Wykorzystanie karbonizatu z odpadowej biomasy lignocelulozowej, jako substytutu surowców nieodnawialnych, do wytwarzania innowacyjnych smarów biowęglowych”, przygotowany przez dr inż. Jarosława Molendę (główny wykonawca) oraz dr inż. Monikę Makowską. Finansowanie zostało przyznane na 12 miesięcy, a rekomendowana kwota dofinansowania to 655 872,00 zł, z czego ponad 70% to koszty wynagrodzeń. W realizację prac badawczych będzie zaangażowanych łącznie 6 osób, w tym dr inż. Karolina Dziosa, mgr inż. Rafał Kozdrach oraz dwóch pracowników pomocniczych z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji.

Projekt będzie realizowany w formule tzw. skutecznej współpracy z przedsiębiorcą. Osiągnięcie celu projektu będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu odpowiednio zaprogramowanych prac B+R, polegających na opracowaniu receptur i zasad komponowania nowego produktu o podwyższonych walorach ekologicznych i charakterystykach użytkowych porównywalnych z komercyjnymi smarami grafitowymi. Gwarantem dostępu do wiedzy o aktualnych potrzebach rynku oraz postępu w ścieżce, zmierzającej do komercjalizacji oryginalnych wyników badań, będzie realizacja projektu we współpracy z wiodącym dostawcą środków smarowych w Europie FUCHS OIL CORPORATION Sp. z o.o.

 

Gratulujemy!

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/pierwszy-nabor-wnioskow-w-dzialaniu-proof-of-concept-rozstrzygniety/