Platforma Startowa Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. mazowieckiego regionalnego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w wybranych obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich:

 • przedsiębiorczych, poszukujących powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego,
 • mających innowacyjne pomysły na poziomie co najmniej krajowym.

Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne zorientowane branżowo w obszarach:

 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • energii
 • ekologii, w tym budownictwo ekologiczne
 • żywności i przemysłu rolno-spożywczego.

Platforma oferuje pakiet usług w skład, których wchodzą:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczneusługi indywidualnie dopasowane do pomysłu, 
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu
 • mentoring
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementówidentyfikacji korporacyjnej, 
 • zapewnieniepowierzchni biurowej  do rozwoju startupu,
 • w ramach każdej rundy inkubacyjnej wyselekcjonowana grupa wspieranych startupów dostanie możliwość uzupełnienia działań w ramach programu inkubacji o umiędzynarodowienie i sieciowanie na rynku europejskim.

Udział w projekcie umożliwi rozpoczęcie procesu profesjonalnego przygotowania nowej spółki do urynkowienia tworzonego innowacyjnego produktu/usługi.

Uczestnikom oferowana będzie profesjonalną opiekę managerów inkubacji i ekspertów oraz udział w szkoleniach, a także wsparcie technologów z laboratoriami podczas tworzenia produktu/usługi/prototypów, a dla najlepszych także komponent umiędzynarodowienia.

Program szkoleniowy dla startupów oparty jest o metodykę „24 kroków zdyscyplinowanej przedsiębiorczości” i metodykę „Quick Look” – uwzględniającą model KTH Innovation Readiness Level.

Projekt Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” realizowany jest przez partnerów, którzy posiadają wiedzę i kompetencje do wsparcia młodych innowacyjnych biznesów:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnikę Warszawską,
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego,
 • Start Smart CEE (formalnie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej).

 

Konsorcjum wspierane jest przez partnerów ekosystemowych i samorządy: