W dniach 12-14 kwietnia 2023 r. w Arłamowie odbyła się XV Konferencja Naukowa pn.: „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, której głównym organizatorem było Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. w Lędzinach. Nasz instytut od wielu lat jest związany z tym wydarzeniem naukowym, poprzez prezentacje naukowe przedstawicieli Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji. W bieżącym roku – na zaproszenie głównego organizatora – w konferencji wzięli udział: dr hab. inż. Jarosław Molenda, jako przewodniczący rady naukowo-programowej konferencji, oraz dr hab. inż. Elżbieta Rogoś, którzy wspólnie poprowadzili sesję plenarną. Ponadto, zaprezentowali dwa referaty:

- Molenda J., Pawelec Z., Makowska M., Łuszcz M., Osuch-Słomka E.: „Wpływ zawartości dodatków biowęglowych na właściwości przeciwzużyciowe smaru plastycznego”,

- Rogoś E.: „Ocena czystości eksploatowanych olejów przemysłowych”.

 

Partnerami instytucjonalnymi konferencji byli Fuchs Oil Corporation Sp. z o.o. oraz Polskie Towarzystwo Tribologiczne. Obecni byli również liczni reprezentanci sektora przemysłu np. Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Fuchs Oil Corporation, Ad Moto, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Colen, Neuhäuser Polska Sp. z o.o., co pozwoliło na nawiązanie nowych kontaktów, m. in. z Fuchs Oil Corp., i przedstawienie oferty badawczo-usługowej instytutu, która spotkała się z dużym zainteresowaniem.