Spotkanie Partnerstwa Projektu FORhesIT

 

Projekt FORhesIT osiągnął półmetek! Była to dobra okazja do analizy stanu zawansowania prac, uzyskanych dotychczas efektów współpracy oraz szczegółowego zaplanowania dalszych działań.

W dniach 18-19 kwietnia 2023 odbyło się spotkanie międzynarodowego partnerstwa realizującego to dwuletnie przedsięwzięcie na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, poprzez rozwój poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem metod foresightu .

Gospodarzem spotkania była instytucja partnerska z Norwegii – Norwegian Board of Technology, którą reprezentowali Dyrektor Tore Tennøe oraz Joakim Velevatn. Zespół projektowy z Polski reprezentowali: dr J.Religa i K.Sznyrowska (Łukasiewicz-ITeE – lider projektu), prof. J.Ejdys, dr J.Siderska, dr A. Gulc (Politechnika Białostocka) oraz M.Pawelec, R.Małysa (IMD Pawelec Marcin).

Podczas dwudniowego spotkania potwierdzono ostatecznie przyjętą metodykę foresight opracowaną na potrzeby przyszłościowego rynku pracy oraz formę jej implementacji w postaci narzędzia IT (FORhesIT-Kreuj Przyszłość). Zaplanowano etap testowania narzędzia w Polsce i w Norwegii oraz proces przygotowania podręcznika umożliwiającego właściwe użytkowanie narzędzia IT przez grupy docelowe (tj. wykładowców akademickich i doradców z biur karier, studentów i absolwentów szkół wyższych).