W dniu 25.10.2023 roku w Łukasiewicz-ITeE odbyło się spotkanie partnerów projektu NanoHybryd
 
Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny oraz firma Patentus , realizuje projekt „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”.
🎯Celem projektu jest opracowanie powłok antyzużyciowych na podłożu o zwiększonej odporności na pękanie, dostosowanych do specyfiki pracy uzębień przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych – charakteryzujących się obecnością zanieczyszczeń stałych w oleju smarnym.
⚙️Rezultatem projektu będzie prototyp przekładni zębatej o mocy przenoszonej 160 kW, charakteryzującej się podwyższoną odpornością na zużycie dzięki dedykowanej powłoce typu DLC.
Kierownikiem projektu ze strony Łukasiewicz-ITeE jest dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski.
Zadania Łukasiewicz – ITeE w projekcie to:
🟢 Weryfikacja wyboru metod utwardzania stali i nanoszonych powłok;
🟢 Zbadanie odporności na złamanie zębów kół zębatych (Stanowiska T-32);
🟢 Wykonanie badań modelowych, w tym odporności na pitting (Stanowisko T-02U), zużycie oraz zacieranie (Stanowisko T-09);
🟢 Wykonanie testów przekładniowych, w tym badań pittingu, zacierania i zacierania szokowego (Stanowiska przekładniowe T-12UF i T-12UM w laboratorium badań komponentowych);
🟢 Wykonanie badań w komorze klimatycznej T-34 opracowanego prototypu innowacyjnej przekładni.