SkiComCU – rusza nowy projekt (EIT Raw Materials)

29 listopada 2023 odbyło się w Atenach pierwsze formalne spotkanie konsorcjum realizującego projekt Rozwój umiejętności i kompetencji dla sektora miedzi / Lifelong Learning Course for skills & competences in the Copper sector (SkiComCu-LL), który ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu miedziowego poprzez rozwój i zapewnienie wysokiej jakości kompetencji swoich pracowników.

Na podstawie Umowy Partnerskiej HORYZONT EUROPA nr PA2021/EIT/EIT Raw Materials z dnia 19 maja 2021 r.; Umowy o Dotację nr 2023/2025 EIT RAW MATERIALS z dnia 3 kwietnia 2023 r. oraz Umowy Wewnętrznej Raw Materials KIC z dnia 4 grudnia 2015r., w trzyletnim projekcie (10.2023-09.2026) współpracować będą:

  • Trzej partnerzy przemysłowi (firmy kluczowe dla europejskiego sektora miedzi): ElvalHalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. (Grecja); KGHM Polska Miedź (Polska); Aurubis Bulgaria AD (Bułgaria);
  • Trzy instytuty badawcze: Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji (Polska); Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM Cuprum (Polska); La Palma Research Centre (Hiszpania);
  • Trzy europejskie uniwersytety: National Technical University of Athens (Grecja), Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia).

W wyniku działań projektowych powstanie między innymi platforma IT, na której zaimplementowane zostaną programy i narzędzia edukacyjne (w tym narzędzia XR) zapewniające pracownikom sektora miedzi dostęp do nowoczesnych, atrakcyjnych treści edukacyjnych odpowiadających m.in. wymogom transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Zadania Łukasiewicz-ITeE skupiają się przede wszystkim na analizie potrzeb szkoleniowych pracowników przemysłu miedziowego oraz opracowaniu zintegrowanych ram kompetencji dla tego sektora.

Łukasiewicz-ITeE reprezentowany był na spotkaniu przez dr J.Religę oraz U.Wnuk, które przedstawiły potencjał i obszary aktywności badawczej i wdrożeniowej nie tylko Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, ale całego Instytutu oraz koncepcję realizacji zadań w ramach pakietu WP2 Long-term strategic framework and methodology for SkiComCu lifelong learning koordynowanego przez Instytut.