Za nami 13. edycja Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Edycja zakończona ogromnym sukcesem! W poniedziałek (14.11.2023), podczas uroczystej gali Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji został laureatem prestiżowych nagród w ramach konkursu „Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023”. Instytut został uhonorowany w kategorii Nowoczesne Fundusze Europejskie. Nagrody przyznała kapituła konkursu pod przewodnictwem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

W ramach konkursu oceniane były najbardziej innowacyjne oraz skuteczne projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Sukces Instytutu jest tym większy, że w ramach jedynej spośród siedmiu kategorii ocenianej przez kapitułę Instytut otrzymał aż dwie (II i III) z trzech możliwych nagród.

II nagrodę trafiła do Instytutu za realizację projektu „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego”. III nagroda to z kolei efekt realizacji projektu „Centrum Prototypowania ITeE”.

- To wielkie wyróżnienie dla naszego Instytutu jest potwierdzeniem trudu i zaangażowania wspaniałego zespołu i osób odpowiedzialnych za uzyskany wynik – powiedział dr Tomasz Dąbrowski, dyrektor Łukasiewicz ITEE.

W imieniu Instytutu nagrody odebrał z-ca dyrektora ds. badawczych ITEE dr hab. inż. Andrzej Zbrowski, koordynator merytoryczny obu projektów, który podkreślił, że nagrody to uhonorowanie wysokiej efektywności gospodarczej zrealizowanych projektów.

Rezultaty projektów już znacząco przyczyniają się do rozwoju współpracy Instytutu z przedsiębiorstwami i stanowią solidne podstawy dla kolejnych wspólnych inicjatyw nauki i przemysłu w nowej perspektywie finansowej w ramach Funduszy Europejskich.