Publikacja naukowa opracowana przez Specjalistów z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji wyróżniona przez międzynarodowy zespół redakcyjny czasopism naukowych!

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie Specjalistów z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji. Publikacja naukowa pt. Circular Economy Approach in Treatment of Galvanic Wastewater Employing Membrane Processes opublikowana w tym roku na łamach czasopisma Membranes (IF: 4,2; 100 pkt. wg listy MEiN) została wybrana przez zespół redakcyjny czasopism naukowych wydawanych przez Multidisciplinary Digital Publishing Institute do niewielkiego grona artykułów szczególnie interesujących dla czytelników i ważnych w danym obszarze badawczym. W związku z tym będzie ona intensywnie promowana przez redakcję czasopisma Membranes.

W publikacji opisana została technologia, której innowacyjnością jest możliwość jednoczesnej koncentracji roztworu cynku do ponownego wykorzystania podczas obróbki elementów metalowych i odzysk wody do ponownego użycia w praktyce przemysłowej (np. podczas operacji płukania niezbędnych pomiędzy poszczególnymi etapami obróbki galwanicznej). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zintegrowanego układu procesów membranowych, w tym przede wszystkim procesom ultrafiltracji (UF) i odwróconej osmozie (RO) prowadzonym z wykorzystaniem odpowiednio dobranych parametrów procesowych.

Technologia została opracowana w projekcie pt. Kompleksowa technologia oczyszczania cieczy poużytkowych po procesie cynkowania galwanicznego umożliwiająca zamknięcie obiegu wody technologicznej i zagospodarowanie produktów oczyszczania (GalvaWaterCycle) dofinansowanym przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej MEiN. Projekt realizowany był w konsorcjum składającym się z: Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji (Ł-ITeE), Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych (Ł-IMN) oraz Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego (Ł-WIT) w latach 2021-2022.

Autorami technologii z ramienia naszego instytutu są: dr inż. Anna Kowalik-Klimczak, dr inż. Monika Łożyńska, mgr Maciej Życki i mgr inż. Wioletta Barszcz.

Zapraszamy do lektury wyróżnionej publikacji naukowej! https://www.mdpi.com/2077-0375/13/3/325