2022 rok w Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji 

 

Przełom roku to czas podsumowań – także w Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji. Mamy więc swoje powody do satysfakcji. W 2022 r. udało nam się, dzięki wspólnemu wysiłkowi dwóch grup badawczych, zrealizować wiele cennych inicjatyw, m.in.: 

 • zakończyliśmy dwuletnią realizację projektu GalvaWaterCycle (2021-2022) w ramach dotacji celowej Łukasiewicz  
 • realizowaliśmy prace B+R dla Dawtona Sp. z o.o. w ramach POIR Szybka Ścieżka dla Mazowsza   
 • otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków NCBiR na kolejne projekty B+R: ReProcessShoe (CORNET) oraz BIOLUB (dotacja celowa) 
 • realizowaliśmy dwa doktoraty w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym jeden doktorat wdrożeniowy 
 • publikowaliśmy wyniki naszych prac w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, tj. EnergiesInternational Journal of Molecular SciencesMaterials Chemistry and Physics 
 • prezentowaliśmy wyniki badań na licznych konferencjach naukowych (UE Green Week, Int. Conf. on Strategies towards Green Deal Implementation WaterRaw Materials&EnergyTECHCO Forum; Int. Conf. on Molecular SpectroscopyEcoBioTex i in.) 
 • wspieraliśmy rozwój młodych adeptów nauki w ramach praktyk studenckich i uczniowskich, odbywających się w naszych laboratoriach 
 • promowaliśmy nasze produkty i usługi na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO 
 • zachęcaliśmy młodzież i dzieci do eksperymentów chemicznych podczas XIV Pikniku Strażackiego i Dnia z Dzieckiem w Łukasiewiczu 
 • świadczyliśmy komercyjne usługi badawcze oraz przygotowywaliśmy ekspertyzy dla dotychczasowych i nowych klientów 
 • opracowaliśmy materiały promocyjne dla naszych produktów i usług B+R 
 • nawiązaliśmy nową współpracę z ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami 
 • rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o normatywne badania mikrobiologiczne jakości wody i żywności oraz ocenę właściwości funkcjonalnych cieczy niskokrzepnących  
 • pomagaliśmy przedsiębiorcom w rozwiązaniu problemów badawczych w odpowiedzi na wyzwania rzucane Łukasiewiczowi  
 • byliśmy obecni w mediach społecznościowych, na bieżąco relacjonując najważniejsze wydarzenia, odbywające się z udziałem CBiE 

Wszystkim, którzy wspierali nas w tych działaniach, serdecznie dziękujemy! 

I choć nie wszystkie nasze plany udało się w pełni zrealizować, to mamy nadzieję na nowe szanse i możliwości rozwoju w 2023 r.