Zespół projektu Smarty - Przemysł 4.0 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapraszają na V Spotkanie online Regionalnej Grupy Interesariuszy, podczas którego omówimy zatwierdzony Regionalny Plan Działania w ramach projektu SMARTY oraz zaprezentujemy podręcznik "Inteligentne MŚP dla przemysłu 4.0".

Spotkanie odbędzie się w środę 20 lipca, w godzinach 10.30 - 11.30, w formule online.

 

Rejestracja: https://bit.ly/3uG6jhu

 

Do osób, które zarejestrują się na spotkanie, link (aplikacja TEAMS) zostanie wysłany w poniedziałek 18 lipca. ZAPRASZAMY!