25 lutego 2022 roku w Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy instytutem a Komendą Miejską Straży Pożarnej w Radomiu. Straż reprezentował komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – bryg. Paweł Fliszkiewicz, a instytut – dyrektor dr inż. Jakub Gadek. Podczas spotkania obecni byli również: zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – st. bryg. Marcin Ziomek oraz kierownik Laboratorium Technologii Proekologicznych – dr hab. inż. Jarosław Molenda. Celem zaplanowanej współpracy jest doskonalenie służb ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, wsparcie diagnostyczne w zakresie identyfikacji substancji chemicznych, pomoc w realizacji przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych, a także doradztwo merytoryczne. Pierwszym dużym przedsięwzięciem w ramach podpisanego porozumienia będzie uruchomienie pilotażowego szkolenia w zakresie chemii i mikrobiologii dla strażaków z JRG nr 2 w Radomiu. Będzie ono obejmowało zarówno wykłady, jak i specjalistyczne ćwiczenia laboratoryjne. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie prac w ramach podpisanego porozumienia z ramienia instytutu jest dr hab. inż. Jarosław Molenda, a w działania szkoleniowe będą także zaangażowane dr inż. Monika Makowska, dr inż. Monika Łożyńska i mgr inż. Wioletta Barszcz z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji.