Radom, dn 13.10.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. komercjalizacji w pionie wsparcia

 Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

 

 Opis stanowiska:

 • Analiza i monitorowanie potrzeb klientów w celu identyfikacji wspólnych działań badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 
 • Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych , w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia publicznego, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu.
 • Sporządzanie harmonogramu zamówień, prowadzenie rejestru oraz sprawozdawczości, przygotowywanie informacji dla organów kontrolnych.
 • Opracowywanie analiz w zakresie potencjału wdrożeniowego nowych technologii, w tym analiz rynku, klientów, działań konkurencji oraz trendów. 
 • Opracowywanie i realizacja programów promocji i sprzedaży oraz komercjalizacji wyników działalności B+R Instytutu. 
 • Promowanie osiągnięć badawczych i technicznych Instytutu przez organizowanie wystaw, przygotowywanie propozycji katalogów i innych form marketingu. 
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami Instytutu i organami administracji publicznej.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w procesie komercjalizacji transferu technologii i wiedzy. 
 • Organizacja i realizacja sprzedaży produktów Instytutu. 
 • Inicjowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy w zakresie technologii, prac B+R networkingu technologicznego z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu, sektorem administracji rządowej oraz samorządowej. 
 • Realizacja prac badawczych i organizacyjnych w ramach projektów badawczo-rozwojowych o tematyce dotyczącej komercjalizacji wyników prac B+R.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań w obszarze komercjalizacji.
 • Doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi
 • Doświadczenie w pracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji procesów zakupu i sprzedaży.
 • Biegła znajomość języka angielskiego

 

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.
 • Doświadczenie w pracy w krajowym i /lub międzynarodowym środowisku naukowym i / lub biznesowym.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • Realizację innowacyjnych prac badawczych w środowisku naukowym o uznanej renomie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • System premii i nagród uznaniowych i jubileuszowych.
 • Benefity: np. pakiet socjalny.
 • Dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

 

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 28.10.2022 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.27.2022


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)