COViR, Europejski projekt mający na celu cyfryzację edukacji z zastosowaniem platformy wirtualnej rzeczywistości.

 

Celem głównym jest wdrożenie nowych rozwiązań z VR w edukacji zdalnej i zawodowej oraz w szkoleniach.

Dynamiczny rozwój technologii i wpływ pandemii Covid-19 przyspieszyły cyfryzację wszystkich sektorów, włącznie z edukacją. W celu pozyskania uwagi osób uczących się zaczęto rozwijać nowe formy kształcenia zdalnego, w tym z wykorzystaniem platform wirtualnej rzeczywistości, takich jak ta właśnie tworzona w projekcie COVIR (Platforma wspólnej rzeczywistości wirtualnej do nabywania umiejętności komunikacyjnych w systemie e-learning). Ten projekt finansowanych jest pionierskim przedsięwzięciem łączącym w sobie możliwość użycia platformy e-learningowej i pokojów oraz sal szkoleniowych w VR – zaprojektowanych specjalnie do zastosowania w kształceniu zawodowym i szkoleniach oraz edukacji zdalnej.

Takie środowisko wirtualne odtwarza salę szkoleniową (w naszym przypadku oferujemy dwie takie sale: realną i fantastyczną) z możliwością interakcji pomiędzy trenerem i uczestnikami (oraz pomiędzy nimi samymi) w formie dialogów, prezentacji, wymiany notatek, spisywania ustaleń na tablicy, etc.

Dzięki goglom VR i swoim awatarom uczestnicy będą w stanie wchodzić w interakcje z innymi kursantami i pozyskiwać nowe informacje nie będąc jednocześnie rozproszonymi przez sygnały ze świata zewnętrznego. COVIR ma na celu bowiem nie tylko cyfryzację szkolenia, ale i podniesienie jakości procesu kształcenia.

Projekt COVIR jest realizowany ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ w schemacie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu. W czasie pierwszego spotkania ponadnarodowego partnerstwa, które odbyło się kilka miesięcy temu w Nikozji na Cyprze wytyczono kierunki działań. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu jest jedynym konsorcjantem z Polski uczestniczącym w projekcie, mało tego, jest również Liderem przedsięwzięcia. Projekt zakończy się w kwietniu 2023 roku, a jego budżet wynosi 296.815 Euro, które są na bieżąco wydatkowane na zaplanowane działania.  

Jednym z głównym wyzwań projektu COViR jest zapewnienie edukatorom możliwości rozwijania kompetencji dotyczących stosowania nowych technologii, z VR włącznie. W tym kontekście, konsorcjum stworzy kursy oraz system certyfikacji dla trenerów i nauczycieli zajmujących sie kształceniem z zastosowaniem wirtualnych narzędzi.  

Wdrożenie tych technologii wymaga z kolei odpowiednich kompetencji z zakresu m.in. projektowania VR, wdrażania, gamifikacji oraz metaverse i innych.

Projekt wspierany przez badania

Dla rozwoju COViR, konsorcjum wykorzystuje dostępne dane i analizy prowadzone przez różne ośrodki, między innymi CEDEFOP - Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (gdzie koordynator projektu - dr Andrzej Stępnikowski - jest również członkiem sieci ekspertów ds przygotowania zawodowego). Analizy podkreślają wzrost zainteresowania szkoleniami i kursami on-line, jak również e-learningiem od 2020 roku, co potęgowała oczywiście pandemia koronawirusa. Potrzebę tę zauważyła Komisja Europejska i postanowiła działać w sposób innowacyjny, m.in. wspierając ten projekt.

W ten sposób również, wyniki badań z innych dziedzin, jak neuronauki, czy psychologia edukacji i poznawcza pokazały, że szkolenia przyszłości coraz bardziej będą angażować rozszerzoną rzeczywistość wirtualną, tzw. Metaverse. Ma być to nowy świat wirtualny dający niemal nieograniczone możliwości ekosystemu dla rozwoju działalności szkoleniowej.

Więcej informacji oraz kurs e-learningowy znajdziecie Państwo na stronie https://covir.eu