Nagroda Naukowiec Przyszłości 2023!


Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak została laureatką prestiżowej nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii „Kobieta nauki, która zmienia świat” za planowanie, koordynowanie i współrealizowanie prac B+R w obszarach zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i efektywnego zagospodarowania biomasy odpadowej oraz postawę nastawioną na aktywne budowanie wśród społeczeństwa pozytywnego oraz interesującego wizerunku polskiej nauki i prac B+R. Nagroda jest przyznawana polskim i zagranicznym uczonym realizującym nowatorskie prace badawcze, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w przyszłości i mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.
Kapituła konkursowa przyznając wyróżnienie skupiła się przede wszystkim na innowacyjności rozwiązań technologicznych opracowanych w ramach projektów B+R: „Kompleksowa technologia oczyszczania cieczy poużytkowych po procesie cynkowania galwanicznego umożliwiająca zamknięcie obiegu wody technologicznej i zagospodarowanie produktów oczyszczania” (GalvaWaterCycle) oraz „Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu” (LeatherProBio). Projekty te zostały zrealizowane w latach 2020-2022 przez zespół Specjalistów z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji w Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji pod kierownictwem dr inż. Anny Kowalik-Klimczak, a ich budżet całkowity to ponad 3 mln zł (z czego ok. 70% stanowiło finansowanie prac B+R zrealizowanych przez nasz instytut).
Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak nagrodę odebrała podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju (19-20.X.2023, Uniejów), na które została zaproszona przez organizatorów w roli prelegentki. Podczas wydarzenia, nasza koleżanka wygłosiła referat „GOZ w praktyce – zintegrowany układ membranowy dedykowany dla przemysłu galwanicznego”.
Zapraszamy do współpracy z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji w Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji!